Portfolio > Stories

Everyone Has Their Own Story to Tell
Everyone Has Their Own Story to Tell
mixed-media installation, Pullman, WA
48" x 41" x 29"
2010